วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารบุคคล) 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารงานบุคคล หรืองานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์