มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  • ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคลม หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 13 – 20 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์