สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 41 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง จำนวน 41 อัตรา ปฏบัติงานที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 7 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ ปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม หรือ ปวส. สาขาทันตสาธารณสุข

นายแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 14 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,020 – 21,610 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
  • มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 14 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,020 – 21,610 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 18,020 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,รังสีเทคนิค ,ฟิสิกส์การแพทย์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • สอบสัมภาษณ์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์