กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือเขียนแบบเครื่องกล
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือโยธา
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด การธนาคาร หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์