ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 12 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์