กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา


กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน
   • ปวช. : 11,280 บาท
   • ปวท. : 13,010 บาท
   • ปวส. : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์อ่างทอง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์