กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 25 อัตรา


กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 25 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 25 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา 2 อัตรา
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 7 อัตรา
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพฯ 5 อัตรา
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพฯ 1 อัตรา
 • สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์