กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 23 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เศรษฐกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • เจ้าหน้าที่สถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์