กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูพี่เลี้ยง
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • ศูนย์เด็กเล็ก นครปฐม
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการแรงงาน
  • จำนวน : 6 อัตรา
   • สังกัดส่วนกลาง
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • สังกัดส่วนกลาง
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน
    • นครราชสีมา
    • อุดรธานี
    • สงขลา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • สังกัดส่วนกลาง
   • ศูนย์เด็กเล็ก สมุทรปราการ
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์