สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 127 อัตรา


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 127 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่โครงการ ‘หนึ่งคนหนึ่งตำบลร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’
  • จำนวน : 127 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาทต่องวด ( ปฏิบัติงาน 3 งวด : 27,000 )
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือแล้ว เช่น
  • ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 บาทเดือน)
  • ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ 5,000 บาท

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์