กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา


กรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 มกราคม 2563

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตร์ และประสบการณ์ขับรถยนตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน จ.นครพนม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ
 • สถานที่ทำงาน
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ จ.กรุงเทพมหานคร

นักพัฒนาสังคม

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

พนักงานบริการ

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านจ.สงขลา

พี่เลี้ยง

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • เงินเดือน : 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน จ.นครพนม
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านจ.สงขลา

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
  • มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษ
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจ.ลำปาง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา
 • สถานที่ทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครในแต่ละตำแหน่ง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์