กรมศิลปากร รับสมัครเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมศิลปากร รับสมัครเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการก่อสร้าง โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย
 • นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือประวัติศาสตร์ โบราณคดี
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา หรือโครงสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สอบต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมศิลปากร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์