.ไม่ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) พนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

/ 129 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขา อุตสาหกรรม
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหาร / พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร / เกษตร ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมโทรคมนาคม ,อุตสาหกรรมศิลป์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร ,เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จ.นครราชสีมา

 • พนักงานบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,บัญชี ,การจัดการ ,ธุรกิจศึกษา ,บัญชีการเงิน

ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า / ,เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ,เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • พนักงานบริหารทั่วไป (บริหารทั่วไป)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 • พนักงานบริหารทั่วไป (งานบุคคล)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,การบริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สำหรับตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: การจัดการ, การเงิน/การบัญชี, ครู/อาจารย์, คอมพิวเตอร์/ไอที, จ.นครราชสีมา, จ.นครศรีธรรมราช, จ.บุรีรัมย์, ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล, นายช่าง, บริหาร, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกร, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, อาหาร/โภชนาการ, เกษตร
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)