มณฑลทหารบกที่15 รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา


มณฑลทหารบกที่15 รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 6,670 และค่าครองชีพ 3,330 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี
 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ หรือชีวฟิสิกส์
 • เภสัชกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 17,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • ผู้ช่วยเภสัชกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,620 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 6,910 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสมรรถภาพ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัด เพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์