กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • น้กวิชาการประมง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทรงการจัดการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยา เทคโนโลยีการประมง การผลิตสัตว์ การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์