มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 200 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 200 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 6 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • งานด้านข้อมูล
  • อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
 • งานด้านวิเคราะห์และจัดทำแผน
  • อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
 • งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
 • เป็นบุคคลที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
 • มีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่บ้านได้

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์