สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รับสมัครบุคคลพิการเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักบริหารกลาง 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพิการเป็นลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ)
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหาร ,การจัดการ
    • มีบัตรประจำตัวผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว/ร่างกายเท่านั้น

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ GISTDA

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์