สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • สอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์