กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 20 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์