กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 14
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ ช่างพิมพ์ หรือบริหารธุรกิจ
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด แขวงทางหลวงตราด
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 14 จังหวัด ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์