สำนักงานสาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล รพ.สามร้อยยอด 1 อัตรา
   • งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานพยาบาล รพ.สามร้อยยอด 1 อัตรา
   • งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล รพ.สามร้อยยอด 1 อัตรา
   • งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล รพ.ทับสะแก 1 อัตรา
   • งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง กลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางสะพาน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทาง QR Code ที่กำหนดตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์