กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • บรรจุครั้งแรกที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ การจัดการ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร
   • และ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ. ในระดับปวส. หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563
 • 26 สิงหาคม – 22 กันยายน 2563

เว็บไซต์