สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา บัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์