สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง 12 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิจัย RDC
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิจัย RDC
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(ABG)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม /โยธา /ไฟฟา /เครื่องกล
 • เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ (APC)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและบริหารกลยุทธ์ (SPS)
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (RWM)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาาการจัดการ, รัฐศาสตร์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การเลขานุการ, การตลาด
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ (RWM)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาบัญชี, การจัดการ, การบริหารธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่กฎหมาย(กฎหมายธุรกิจ) (CLD)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ (SPC)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาการจัดการ, การบริหารธุรกิจ, การตลาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี
 • ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน ผ่านทางอีเมล์มาที่ recruitment@dti.or.th

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์