สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนครปฐม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – พนักงานวิศวกรโยธา

  • จำนวน – 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 19,500 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์