สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ รับสมัครสอบและบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • พนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.
   • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช.
   • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์