กรมหม่อนไหม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาส
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ด้านการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์