กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งการเงิน,ประชาสัมพันธ์ 5 อัตรา


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งการเงิน,ประชาสัมพันธ์ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา
   • ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา
   • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางการบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินและการธนาคาร
   • เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายตามประกาศที่กำหนด
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งได้ประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • ท่าอากาศยานนครพนม 1 อัตรา
   • ท่าอากาศยานลำปาง 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายตามประกาศที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์