สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ โยธา การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 25 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์