ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานประจำ-สัญญาจ้าง ตำแหน่งงานไอที 15 อัตรา


ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งงานไอที 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • งานไอที
  • จำนวน : 15 อัตรา
   • พนักงานประจำ 12 อัตรา
   • พนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : เริ่มต้น 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่ตรงเป็นประโยชน์ต่องาน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
    • TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือ
    • IELTS 4.5 หรือ
    • TOEFL (Paper-based) 500 หรือ
    • TOEFL (IBT) 60 หรือ
    • TOEFL (CBT) 150

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 20 กันยายน 2563

เว็บไซต์