กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 จำนวน 7 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 7 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงแพร่ จำนวน 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จำนวน 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จำนวน 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงพะเยา จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • หรือ เคยเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์