สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

นักบริหารงานทั่วไป

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 17,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
    • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC,CU-TEP,TU-GET,IELTS เป็นต้น

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ไปที่สำนักอำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์