สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารกระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์