สำนักงานสาธารณสุขนครนายก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
   • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/นิติศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีก่อสร้างโยธา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 29 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์