สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง นักการคลัง (งานพัสดุ) 1 อัตรา


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง นักการคลัง (งานพัสดุ) ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

นักการคลัง (งานพัสดุ) ระดับชำนาญการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 24,750 – 35,700 บาท
  • วุฒิ- ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/กฎหมาย
    • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 – 7 ปี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กรงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์