กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
  • ปฏิบัติงานที่ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบการปฏิบัติงาน
 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-15 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์