กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์