สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์