สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์
   • และ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
   • และ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์