มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์ เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • สัตวแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์ ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์