วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานราชการทั่วไป ( ครู สาขาวิชาการตลาด )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เห็นว่าเหมาะสม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบสัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศคกษาอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์