กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา


กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานพิพิธภัณฑ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือเทียบเท่า
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง
 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 จังหวัดขอนแก่น
 • ช่างก่อสร้าง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง
 • ช่างศิลป์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาศิลปกรรม
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • นายช่างก่อสร้าง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง
 • นายช่างศิลป์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น
 • นักธรณีวิทยา
  • จำนวน : 19 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ส่วนกลาง 2 อัตรา
   • กองทรัพยากรแร่ ส่วนกลาง 4 อัตรา
   • กองเทคโนโลยีธรณี ส่วนกลาง 2 อัตรา
   • กองธรณีวิทยา ส่วนกลาง 3 อัตรา
   • กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 1 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง 2 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จังหวัดปทุมธานี 2 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 อัตรา
 • นักวิชาการทรัพยากรธรณี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ : กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ส่วนกลาง
 • ภัณฑารักษ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน :เดือนละ 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 จังหวัดขอนแก่น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์