กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ
   • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ
   • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
 • พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย สายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
   • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
   • มีความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี
   • หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานประจำห้องทดลอง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย สายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย สายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
   • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์