สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ / ด้านต่างประเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองการต่างประเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 / 10,840 – 11,930 / 9,400 – 10,340 ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองงานนายกรัฐมนตรี 1 อัตรา
   • กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือปวท. หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานกพ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์