จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีความรู้ด้านพัฒนาบุคลากร และทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องในระบบพัฒนาบุคลากร
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของจุฬาฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์