โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา


โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดคความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์