สำนักงานสาธารณสุข นครสวรรค์ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุข นครสวรรค์ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • +จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,780 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์