กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งทหาร 59 อัตรา


กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งทหาร จำนวน 59 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ชั้นสัญญาบัตร

 • ทหารตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี ,บัญชี / บริหารการเงิน ,การสอบบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • ทหารการเงิน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน ,การเงินและการธนาคาร ,เศรษฐศาสตร์การเงิน ,เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • ทหารพยาบาล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ทหารคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรม / วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ,เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสํารวจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ
   • รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น
 • อาจารย์วิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ,การศึกษาศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ชั้นประทวน

 • สารบรรณ
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ม.ต้น – ม.ปลาย ,ปวช. , ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยการ
 • พลขับรถ
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   • วุฒิการศึกษา ม.ต้น – ม.ปลาย ,ปวช. , ปวส. สาขาช่างยนต์
   • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • การเงิน
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. สาขาบัญชี ,การเงิน ,การเงินและการธนาคาร
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ ,สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่พยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
 • เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส สาขาช่างโยธา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์