องค์การสุรา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 20 มีนาคม 2563

หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 23,290 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ ,การตลาด เป็นต้น

หัวหน้าแผนกพัสดุ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 23,290 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี ทุกสาขา

หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเเงินเดือน 23,290 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี สาขาการเงินและบัญชี

หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเเงินเดือน 29,920 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ ,การตลาด เป็นต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภ่ษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์