สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์